Новини та заходи

3 липня 2014 року: Відбувся майстер-клас на тему "Як написати статтю у міжнародне видання". Даний захід провела Людмила Олексіївна Загоруйко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університуту ім. П. Тичини.

В лабораторії порівняльної педагогіки (Інституту педагогіки НАПН України) вiдбувся майстер-класу під час якого співробітники дізналися безліч цікавої інформації: різні види науково-метричних баз та пошукових систем таких як Google Scholar, SciVerse Scopus, Web of Science і т.д..

Дізналися про науковометричні показники (індекс цитування, індекс Хірша та Імпакт-фактор, ознайомилися з основними вимогами до оформлення статтей для міжнародних наукових видань.

Читати детальніше...5 червня 2014:V науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (Київ).

Семінар організовано лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України в рамках НДР «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти в провідних країнах Європи та США» (2012 – 2014) за підтримки партнерів – Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У заході взяло участь понад 100 учасників з багатьох регіонів України – Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей і м. Києва.

Читати детальніше...Наша Лабораторія

ПРО НАС

Лабораторія порівняльної педагогіки сьогодні – це провідна в Україні школа компаративістики, на базі якої здійснюються наукові розвідки з широкого кола проблем освіти зарубіжжя. Науковці лабораторії досліджують методологічні аспекти проведення порівняльно-педагогічних досліджень, розвиток педагогічної теорії і практики в країнах і регіонах світу з метою вироблення рекомендацій для вітчизняної освіти. Зокрема, тенденції розвитку шкільної освіти, реформи та інновації зарубіжної школи, підходи до добору структурування змісту освіти, оцінювання навчальних досягнень учнів, моніторингу якості освіти, підходи формування світогляду учнів, розвиток іншомовної, мистецької, історичної, громадянської освіти в зарубіжжі.


Команда лабораторії порівняльної педагогіки – це:

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії;
Волинець Людмила Леонідівна, науковий співробітник;
Глушко Оксана Зіновіївна, старший лаборант;
Джурило Аліна Петрівна, молодший науковий співробітник;
Єгоров Георгій Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
Лавриченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник;
Мельник Ірина Григорівна, старший лаборант;
Мельниченко Борис Федорович, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник;
Оржеховська Олена Станіславівна, молодший науковий співробітник;
Шеверун Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник;
Шпарик Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Читати детальніше...