Лабораторія порівняльної педагогіки є науковим підрозділом Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Лабораторія сьогодні – це провідний в Україні центр, на базі якого здійснюється науково-дослідна робота з широкого кола проблем порівняльної педагогіки.

Науковці лабораторії досліджують закономірності та тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в різних країнах і регіонах світу, співвідношення загальних тенденції, національних та регіональних особливостей з метою вироблення рекомендацій для вітчизняної освіти. Зокрема, тенденції розвитку шкільної освіти, реформи та інновації зарубіжної школи, підходи до добору структурування змісту освіти, оцінювання навчальних досягнень учнів, моніторингу якості освіти, підходи формування світогляду учнів, розвиток іншомовної, мистецької, історичної, географічної, громадянської освіти в зарубіжжі.

В лабораторії напрацьовано значний масив матеріалу, створено наукову школу педагогічної компаративістики. Ми завжди відкриті для партнерства, надання рекомендацій, наукового супроводу.