7-10 жовтня 2014 року, Софія (Болгарія)
II Другий щорічний симпозіум з порівняльних наук

7-10 жовтня 2014 року Товариство порівняльної педагогіки Болгарії проводить Другий щорічний симпозіум з порівняльних наук у Софії, Болгарія. Цей симпозіум буде розглядати порівняльні методи і дослідження в різних дисциплінах і областях соціальних наук, освіти, юриспруденції, мови, культури та інших галузях.

Для отримання детальнішої інформації треба звертатись до ресурсуISCS 2014

 

 

16 жовтня 2014 року, Умань
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ – «Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 16 жовтня 2014 року на базі факультету іноземної філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами:


• Іноземні мови у сучасному світі.
• Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі.
• Освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних досліджень.
• Університетські лінгвістичні студії: традиції, сьогодення, перспективи.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Для участі у конференції необхідно::


• до 1.09.2014 р. надіслати заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);
• до 15.09.2014 р. - електронну версію тез доповідей (диск/E-mail), оформлених відповідно до вимог (інформація додається) та квитанцію про оплату.

Фінансові умови:


• Організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 100 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 1.09.2014р.
• Оргкомітет конференції: Тел.: (04744) 4-04-93, 0984225480 (Щербань Ірина Юріївна); E-mail: prim111@ukr.net
• Адреса проведення конференції: Факультет іноземної філології, Уманський державний педагогічний університет, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20301

 

 

 

19-22 вересня 2013, Алушта
II МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ – «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації»

Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського Інститут педагогіки НАПН України запрошують вас взяти участь у II Міжнародній конференції «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації».

У рамках конференції плануються такі секції:


• освітні реформи та інновації у глобалізованому світі;
• здобутки і виклики освіти зарубіжжя: компаративний аспект;
• міжнародний досвід реалізації програм і проектів у сфері освіти;
• педагогіка здоров’я та безпеки;
• формування культури безпеки та здоров’я;
• збереження, зміцнення і формування здоров’я молоді: досвід реалізації програм і проектів

Форми участі у конференції:


• публікація матеріалів у збірнику матеріалів конференції. Збірник матеріалів конференції буде розміщено у бібліотеках провідних вищих навчальних закладів України, СНД, низки європейських країн. Орієнтовна вартість однієї сторінки – 25 грн.;
• публікація матеріалів у фахових виданнях з педагогіки, біології, медицини. Орієнтовна вартість однієї сторінки – 30 грн.;
• публікація матеріалів + усна доповідь;
• публікація матеріалів + стендова доповідь;
• усна доповідь;
• участь без доповіді й публікації.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 21 червня 2013 року надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету valeo.tnu@gmail.com:


заявку учасника за наданим зразком;
• копія чеку про сплату організаційного внеску;
• електронний варіант наукової статті, підготовленої з урахуванням нижче вказаних вимог на електронну адресу valeo.tnu@gmail.com з поміткою “Conference 19-22 September 2013”.

 

Вимоги до оформлення статті:


Обсяг статті – 6 – 12 сторінок, включаючи таблиці, рисунки та список літератури.
Редактор – Microsoft Word 2003, розширення файлу .doc
Шрифт – Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Абзацний відступ 1,25 см. Сторінка повинна вміщувати 29-30 рядків.
Поля – ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє по 2 см.
Вирівнювання тексту – по ширині сторінки.
Оформлення першої сторінки: у верхньому лівому кутку рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими буквами. Між назвою закладу і заголовком статті – інтервал 2. Анотації українською, англійською, російською мовами, загальним обсягом до 60 слів. Після анотації наводяться ключові слова, не більше п'яти слів.
Елементи статті: актуальність проблеми; формулювання мети, завдань і методів дослідження; виклад основного матеріалу; висновки; список використаної літератури (не більше десяти). Відповідні посилання на використані джерела наводяться в квадратних дужках. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами фахових видань.
Матеріал для публікації має бути ретельно перевірений на відсутність орфографічних і стилістичних помилок і повністю відредагований. Статті мають бути оригінальними, ніде раніше не опублікованими, не поданими в друк. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вище переліченим вимогам. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів. Повідомлення про прийняття (чи відхилення) статті надсилається авторові на електронну пошту.

Оплата проїзду, харчування і проживання – за рахунок учасників. Розмір організаційного внеску для учасників з України складає 160 гривень (20 євро для зарубіжних учасників або 800 рублів для учасників з Росії) і включає витрати на організацію конференції, матеріали учасника (сертифікат, програма конференції й ін.), каву-брейк та інші організаційні витрати. Просимо направляти сплату організаційного внеску за адресою: Горовцу Валерію Михайловичу, 95035, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова, д. 15, кв. 24.
Довідки з питань участі у конференції з тел. (0652)-60-85-79 або тел. 099-24-25-748 Черетаєв Ігор Володимирович.