Лабораторія порівняльної педагогіки є науковим підрозділом Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Лабораторія сьогодні – це провідний в Україні центр, на базі якого здійснюється науково-дослідна робота з широкого кола проблем порівняльної педагогіки.

Науковці лабораторії досліджують закономірності та тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в різних країнах і регіонах світу, співвідношення загальних тенденції, національних та регіональних особливостей з метою вироблення рекомендацій для вітчизняної освіти. Зокрема, тенденції розвитку шкільної освіти, реформи та інновації зарубіжної школи, підходи до добору структурування змісту освіти, оцінювання навчальних досягнень учнів, моніторингу якості освіти, підходи формування світогляду учнів, розвиток іншомовної, мистецької, історичної, географічної, громадянської освіти в зарубіжжі.

В лабораторії напрацьовано значний масив матеріалу, створено наукову школу педагогічної компаративістики. Ми завжди відкриті для партнерства, надання рекомендацій, наукового супроводу.

 

ЛОКШИНА Олена Ігорівна

Завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю «Іноземні мови (англійська і французька)».

Автор понад 150 наукових праць з широкого кола проблем порівняльної педагогіки – методології порівняльно-педагогічних досліджень, тенденцій розвитку шкільної освіти в зарубіжжі, добору та структурування змісту освіти за кордоном, оцінювання навчальних досягнень учнів, моніторингу якості освіти.

Стажувалась в Європейському центрі сучасних мов (European Centre for Modern Languages), Грац Австрія, 1994; Міжнародному інституті з прав людини (Institut International des Droits de L’Homme), Страсбург, Франція, 1998; Інституті досліджень проблем житлового та міського розвитку (UEPMTE – Institute for Housing and Urban Development Studies), Роттердам, Нідерланди, 1996. Стипендіат програм Державного департаменту США – International Visitor (Вашингтон, Кентуккі, Техас, Каліфорнія), 2002; Regional Scholar Exchange Program (Пенсільванія, Пітсбург), 2003, Education QualityAssessment (Іллінойс, Чикаго) 2011.

Національний експерт Програми розвитку ООН в Україні (2002–2008) та Європейського фонду освіти (2011-2012).

Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2009).

 

 

 ВОЛИНЕЦЬ Людмила Леонідівна

Працює на посаді наукового співробітника.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю «вчитель французької та англійської мов». Працювала вчителем англійської мови у школах Хмельницької області, викладачем французької мови на кафедрі іноземних мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, у Музеї західного та східного мистецтва (нині Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків) на посадах наукового співробітника, завідувача сектором.

В лабораторії працює з 2000 р. У 2008-2011 роках навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки, завершує роботу над дисертацією «Навчання пластичних мистецтв учнів у системі загальної середньої освіти Франції».

Нагороджена грамотами Інституту педагогіки НАПН України (2006), Президії НАПН України (2007).

Коло наукових інтересів – мистецтво та культура в сучасній освіті в умовах глобалізації, організація та зміст мистецької освіти у Франції, забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії.

Автор та співавтор понад 50 друкованих праць, серед яких колективні монографії «Розвиток освіти в умовах інтеграційних процесів в європейських країнах (К., 2001), «Тенденції розвитку змісту базової освіти в країнах Заходу» (К., 2003), «Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти» (К., 2006), «Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу» (К., 2008), «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європи та США» (К., 2011).

 

 

ДЖУРИЛО Аліна Петрівна

Працює на посаді молодшого наукового співробітника.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «викладач німецької та англійської мов і зарубіжної літератури». Працювала вчителем німецької мови у спеціалізованій загальноосвітній школі № 47 імені А.С. Макаренка, м. Києва.

До лабораторії приєдналася у 2012 році, з 2011 року навчається в аспірантурі Інституту, працює над дисертаційним дослідженням «Тенденції реформування загальної середньої освіти у Федеративній Республіці Німеччині».

Коло наукових інтересів – особливості реформування системи загальної середньої освіти у Федеративній Республіці Німеччині, забезпечення якості загальної середньої освіти у Великій Британії.

 

 

 

ЄГОРОВ Георгій Сергійович

Кандидат педагогічних наук, працює на посаді старшого наукового співробітника.

Закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Працював учителем географії та історії у школах Київської області та м. Києва; на педагогічній роботі в Республіці Малі (1969), Лаоській народно-демократичній республіці (1978), Демократичній республіці Афганістан (1982-1985); експерт ЮНЕСКО з питань освіти і виховання. 

В лабораторії працює з 1971 р., з 1996 по 2005 рік обіймав посаду завідувача. 

Коло наукових інтересів – методологія порівняльної педагогіки, організація та зміст географічної і суспільствознавчої освіти у Франції, інших зарубіжних країнах, забезпечення якості загальної середньої освіти.

Автор та співавтор понад 100 друкованих праць, серед яких навчальні програми, підручники, статті. Співавтор колективних монографій «Розвиток освіти в умовах інтеграційних процесів в європейських країнах (К., 2001), «Тенденції розвитку змісту базової освіти в країнах Заходу» (К., 2003), «Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти» (К., 2006), «Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу» (К., 2008), «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європи та США» (К., 2011).

 

 

ЛАВРИЧЕНКО Наталія Миколаївна

Доктор педагогічних наук, працює на посаді головного наукового співробітника.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю «Іноземні мови (французька і англійська)».

В Інституті педагогіки працює понад 20 років, обіймаючи посади молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії порівняльної педагогіки (2005- 2009 рр.), першого заступника директора з наукової роботи (2009-2012 рр.).

Коло наукових інтересів – педагогічні процеси в зарубіжній, зокрема європейській школі: професійна орієнтація, соціалізація школярів, реформування шкільної освіти, модернізація змісту шкільної освіти, педагогічні інновації, розвиток новітніх педагогічних технологій.

Автор двох одноосібних монографій «Педагогіка соціалізації: європейські абриси (2000); «Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: педагогічні розмисли і нотатки» (2006) та співавтор трьох колективних, підготовлених за науковою редакцією Лавриченко Н.М. – «Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу»( 2003); «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .І» (2008); «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .ІІ» (2008); науковий редактор монографії Мілютіної О.К. «Полікультурна освіта школярів у Великій Британії» (2008).  

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Член Міжвідомчої рады з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні із спеціальностей 13.00.01; 13.00.05; 13.007; 13.00.08.
Член редколегії фахового журналу «Шлях освіти». Головний редактор фахового журналу «Порівняльно-педагогічні студії».

 

 

МЕЛЬНИК Ірина Григорівна

Старший лаборант лабораторії порівняльної педагогіки.

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Спеціальна електрометалургія», має сертифікат по міжнародній стандартизації і сертифікації металургійної продукції.

З липня 2007 року працювала на посаді лаборанта лабораторії навчання іноземних мов.

З червня 2013 року приєдналася до лабораторії порівняльної педагогіки.

Коло інтересів: діловодство, комп’ютерні технології.

 

 

 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО Борис Федорович

Кандидат педагогічних наук, працює на посаді провідного наукового співробітника.

Закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (російсько-слов’янське відділення) та англійське відділення «Київських Державних заочних курсів іноземних мов». Працював вчителем і завучем у школах м. Києва; на педагогічній роботі у Лейпцігському університеті (1968-1969); експерт ЮНЕСКО з питань освіти і виховання.

В Інституті педагогіки працює з 1959 р., перший завідувач лабораторії (1972-1992). 

Нагороджений нагрудними знаками «О.А. Захаренко», «К.Д. Ушинський», «Відмінник освіти України», медаллю «А.М. Макаренко», Почесною грамотою Академії педагогічних наук України.

Коло наукових інтересів – методологія порівняльної педагогіки, тенденції розвитку шкільної освіти в країнах Центральної та Західної Європи (Чехії, Словаччині, Польщі, ФРН), забезпечення якості загальної середньої освіти у Чехії, виховна робота у вітчизняній та зарубіжній школі.

Автор та співавтор понад 100 друкованих праць, серед яких колективні монографії «Розвиток освіти в умовах інтеграційних процесів в європейських країнах (К., 2001), «Тенденції розвитку змісту базової освіти в країнах Заходу» (К., 2003), «Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти» (К., 2006), «Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу» (К., 2008), «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європи та США» (К., 2011).

 

 

ОРЖЕХОВСЬКА Олена Станіславівна

Працює на посаді молодшого наукового співробітника.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «вчитель французької та англійської мов». Працювала вчителем англійської мови в сільській школі Сумської області, викладачем англійської мови та  лігвокраїнознавства США у Київському національному лінгвістичному університеті. У 2001-2002 роках проходила стажування в університеті м. Лоренс, штат Канзас, США за програмою стажування молодих викладачів вузів (JFDP).

До лабораторії приєдналася у 2011 році, навчалася в аспірантурі Інституту (2009-2012), завершує дисертаційне дослідження «Формування здорового способу життя молоді у шкільництві Великої Британії»

Коло наукових інтересів: формування здорового способу життя школярів у США і Об’єднаному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, забезпечення якості загальної середньої освіти у Норвегії.

Автор низки друкованих праць, серед яких статті «Національний курикулум як інструмент формування здорового способу життя у середніх школах Великої Британії» (2009), «Формування здорового способу життя школярів як інструмент досягнення Цілей розвитку тисячоліття в Україні» (2010), «Розвиток оздоровчої освіти у Великій Британії в 1870-1950 роках» (2011), «Стратегії міжнародних організацій з формування здорового способу життя молоді» (2011) «Освіта про здоровий спосіб життя у шкільництві Великої Британії: перспективи для України» (2012).

 

 

ШЕВЕРУН Надія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, працює на посаді наукового співробітника.

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Філологія».

Автор, співавтор понад 50 наукових праць з низки проблем порівняльної педагогіки – організації та змісту навчання іноземних мов у середній та вищій освіті в зарубіжжі, механізмів забезпечення якості загальної середньої освіти, серед яких колективна монографія «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти» (2011); навчально-методичний посібник «Іншомовна підготовка студентів технічних університетів: досвід Польщі» (2012).

 

 

 

 

ШПАРИК Оксана Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, працює на посаді наукового співробітника.

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Іноземні мови (китайська та англійська)». Стажувалась у Пекінському університеті мови та культури (Beijing Language and Culture University (BLCU)), Пекін, Китай (1999).
В лабораторії працює з липня 2013 року.

Автор наукових праць, присвячених розвитку китайської культури, історії китайської педагогіки та педагогічній спадщині видатного давньокитайського мислителя Конфуція, серед яких: «Наукова біографія Конфуція як джерело реконструкції його світоглядних і освітніх ідей» (2007), «Ідеї неперервної освіти у спадщині Конфуція (2008), «Концептуальні засади освіти в творі "Лунь юй"» (2008), «Мета виховання благородного мужа за Конфуцієм» (2009), «Суспільно-історичні передумови становлення Конфуція як видатного мислителя і педагога Давнього Китаю» (2010), «Погляди Конфуція на засади навчального процесу» (2010), «Розвиток освіти у Стародавньому Китаї: доконфуціанська доба» (2011), «Розвиток освіти у Cтародавньому Китаї: конфуціанська доба» (2011).

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі» захищена у 2012.